Terug

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Winner Sport Equipment niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.stuntstepcenter.nl) onderdeel van Winner Sport Equipment, die haar hoofdkantoor heeft op De Diepteweg 22A ’s-Hertogenbosch,  Nederland en ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 55290759 wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaard u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Het gebruik van deze internetsite is voor eigen risico. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Winner Sport Equipment aan het beheer en de inhoud van de internetsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of onvolkomenheden bevat. Winner Sport Equipment beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Winner Sport Equipment garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 
Informatie van derden, producten en diensten
Het kan zijn dat Winner Sport Equipment hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft. Dit doet Winner Sport Equipment dan uitsluitend ter informatie. Hethoudt niet in dat Winner Sport Equipment de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is daarom volledig voor eigen risico. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Winner Sport Equipment niet gecontroleerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Winner Sport Equipment of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Winner Sport Equipment of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Winner Sport Equipment is het niet toegestaan links naar sites van Winner Sport Equipment weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Winner Sport Equipment behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Stuntstepcenter.nl 9,3 / 10 - 918 Reviews @ The Feedback Company